طراحی داخلی زیبای فوق مربوط به شرکت حقوقی Wedlake Bell می باشد که در سال 2017 در لندن-کشور انگلستان توسط شرکت Oktra به انجام رسیده است.نکته حائز اهمیت در این دفتر حقوقی ،طراحی به روش فضای باز می باشد که در آن حقوقدانان از فضاهای بسته و سلولی به فضای باز منتقل شده اند و این حرکت ناشی از نیاز به بهبود ارتباطات و تمایل به پذیرش روش های جدید کاری بوده است و بالطبع یک شاهکار جسورانه در دکوراسیون داخلی بخش قانونی به شمار می آید.یکی از آیتم هایی که تاثیر بسزایی در زیبایی،روشنایی و همینطور تفکیک منطقی اتاق جلسات و کنفرانس این فضا داشته است ،پارتیشن شیشه ای با فریم آلومینیوم می باشد که با تدابیری که در فریم های شیشه و چهارچوب درب این پارتیشن های شیشه ای تعبیه گردیده به عایق شدن محیط کاری مذکور از نظر صوتی و برودتی و حرارتی کمک شایانی می نماید.

برای طراحی و اجرای تخصصی پارتیشن شیشه ای با فریم آلومینیوم دفتر کار خود با مجموعه پارتیشن ساز تماس حاصل فرمایید.