شرکت M Moser Associates در سال 2016 دفاتر جدید ارتباطات و تبلیغات آژانس Saatchi & Saatchi، را در نیویورک،کشور آمریکا طراحی کرده است.هدف اصلی از طراحی داخلی این دفتر اداری ایجاد یک فضای باز مدرن با مجموعه ای از فضاهای مشترک و ارتباط و برخوردهای مستقیم بین کارکنان و مشتری بوده است که در کل بازتابی مناسب از یک آژانس خلاق را به ارمغان بیاورد.طراح توانسته به صورت کاملاً ماهرانه با برداشتن کلیه دیوارها ،فضایی باز و پر از انرژی و روشنایی را به افراد حاضر در این مجموعه تقدیم نماید و برای تفکیک برخی فضاهای مشخص همچون اتاق کنفرانس از پارتیشن شیشه ای با پروفیل آلومینیوم به سبب عایق صوتی آن استفاده نموده است.

برای طراحی و اجرای پارتیشن شیشه ای با پروفیل آلومینیوم دفتر اداری خود با مجموعه پارتیشن ساز تماس حاصل فرمایید.