شرکت ECMC یک سازمان غیرانتفاعی با ماموریت برای کمک به دانش آموزان با ارائه پشتیبانی به عنوان تضمین وام دانشجویی، خواستار یک محل کاری جدید بود که بتواند ارزش های برند و تعهد خود را نسبت به کارکنان خود منعکس کند بنابراین در سال 2017 با هدف ایجاد انعطاف پذیری در طراحی داخلی کار دیزاین خود را به شرکت NELSON سپرد و همانطور که در عکس های ذیل ملاحظه می کنید نتیجه کار عالی بود.طراح با به کار بردن پارتیشن شیشه ای برای تفکیک تمام دفتر اداری فوق توانسته یک ایستگاه کاری یکپارچه و در عین حال زیبا را به وجود آورد.

برای طراحی و اجرای تخصصی پارتیشن شیشه ای شرکت خود با مجموعه پارتیشن ساز تماس حاصل فرمایید.