شرکت Treliant که در زمینه ارائه استراتژی های طراحی مقرون به صرفه جهت تمرکز بودجه در قسمت هایی با تاثیر بالاتر برای نمایان کردن بهتر نام تجاری و افزایش همکاری مشغول به فعالیت است برای گسترش کار خود تصمیم به تغییر در دکوراسیون داخلی دفتر اداری این مجموعه گرفت که این تغییر با توجه ویژه به زیباشناسی و کاربردی بودن محیط جهت القای حس و دیدگاه مارکیتی و بهبود تعامل ما بین پرسنل بوده است.همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید طراح (شرکت معماری OTJ) موفق شده با در نظر گرفتن فضا برای فعالیت گسترده با سطح بالایی از انرژی معرف مناسبی برای فرهنگ شرکت Treliant باشد. از جمله مواردی که می توان در این زمینه به آن اشاره کرد محل قرارگیری کافه تریا و اتاق پرسنل در کنار قسمت پذیرش و ورودی این دفتر اداری می باشد.

برای طراحی و اجرای پارتیشن بندی فضای اداری خود با مجموعه پارتیشن ساز تماس حاصل فرمایید.