امروزه با پیشرفت تکنولوژی و نوآوری های بعمل آمده در مشاغل گوناگون و لوازم جانبی آن ، اتفاقات بسیار خوبی در حال افتادن است.یکی از نوآوری های ارائه شده در حیطه معماری و دکوراسیون داخلی فضاهای اداری ،تولید و اجرای پارتیشن شیشه ای فریملس در دفاتر اداری مدرن می باشد که کمک شایانی به زیبایی محیط و همینطور عبور کافی نور طبیعی می نماید.در ذیل شاهد اجرای دکوراسیون داخلی شرکت Shutterfly با استفاده گسترده از پارتیشن شیشه ای فریملس هستید که علاوه بر دارا بودن موارد ذکر شده در قسمت بالا با توجه به امکان استفاده از نوار فیلم و مات کن بر روی شیشه های آن می تواند بازگو کننده زمینه فعالیت شرکتها یا شعارهای تبلیغاتی آنها باشد. شرکت Shutterfly که در سانتا کلارا-کالیفرنیا قرار دارد در سال 2014 مسئولیت طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دفاتر جدید خود را به شرکت Gensler سپرد.عکس های ذیل گویای موضوع می باشد.

برای طراحی و اجرای تخصصی پارتیشن شیشه ای فریملس دفتر اداری خود با مجموعه پارتیشن ساز تماس حاصل فرمایید.