در ذیل شاهد تصاویری زیبا به سبک مدرن از طراحی داخلی کانال فرانسوی TV5 در مونترال-کشور کانادا هستید که مدیر اجرایی پخش تلویزیونی این کانال با تاکید بر نیاز خود و کارکنانش مبنی بر چشم انداز روشن محیطی ، طراحی و دکوراسیون داخلی فوق که متناسب با خواسته این مجموعه و متناسب با سبک مدرن است را انتخاب نمود.
TV5 نیاز به یک فضای طراحی شده برای الهام، همکاری و جشن هویت و فرهنگ فرانسه داشت که برنامه ریز طراحی برای پیاده سازی این دیدگاه تلاش های فراوانی انجام داد که با نگاهی اجمالی به عکس های ذیل پی به موفقیت تیم طراحی آن خواهید برد .
از نکات برجسته در طراحی داخلی این مجموعه می توان به استفاده از پارتیشن شیشه تک جداره جهت جداسازی برخی از قسمتهای این دفتر کار و تکمیل سبک مدرن حاکم بر دکوراسیون داخلی آن اشاره نمود.
برای طراحی داخلی فضای اداری خود مبتنی بر پارتیشن شیشه تک جداره با مجموعه پارتیشن ساز تماس حاصل فرمایید.