شرکت KPMG که در ونکوور-کشور کانادا واقع گردیده در سال 2016 با هدف احیای دفاتر اداری خود و ایجاد فضای کاری جدید که باعث بهبود بهره وری عملیاتی و تقویت همکاری و ارتباطات در گروه کاری گردد تصمیم به تحول در معماری داخلی فضای اداری خود گرفت و بدین منظور شرکت Kasian را انتخاب نمود.
تیم طراحی Kasian برای استفاده بهینه از فضای موجود پروژه مذکور از بهترین آیتم ممکن یعنی پارتیشن تمام شیشه تک جداره با پروفیل آلومینیوم نقره ای رنگ و یراق آلات استیل استفاده نمود و با این کار هم تفکیک محیط به خوبی انجام گرفت و هم نور قابل توجهی در این فضا تامین گردید.
برای طراحی و اجرای پارتیشن اداری تخصصی و ایده آل دفتر کار خود با مجموعه پارتیشن ساز تماس حاصل فرمایید.