در ذیل شاهد تصاویری زیبا از دکوراسیون Wola Park Coworking هستید که در ورشو- کشور لهستان واقع گردیده و در سال 2015 مسئولیت طراحی و اجرای دیزاین داخلی آن به شرکت طراحی Mocolocco سپرده شد.
تیم طراحی با توجه به اینکه طراحی انجام گرفته فوق در دل یک مرکز خرید می باشد نهایت دقت و خلاقیت خود را به کار بست که نتیجه کار موفقیت آمیز بوده است. استفاده از پارتیشن تمام شیشه فریملس از نکات قوت و جذابیت دکوراسیون داخلی فوق بوده است.
برای پارتیشن بندی حرفه ای و چشمگیر دفتر اداری خود با مجموعه پارتیشن ساز تماس حاصل فرمایید.