در ذيل شاهد عکس هايي از زواياي مختلف طراحي داخلي زيبا و هوشمندانه دفترکاري مدرن با بهره گيري از پارتيشن تمام شيشه هستيد.يکي از آيتم هاي مهم که در زيبايي و بزرگ جلوه دادن اين دفترکار تاثير بسزايي داشته،پارتيشن تمام شيشه فريم لس مي باشد که بصورت تک جداره اجرا شده است.

براي طراحي داخلي دفترکار خود با استفاده از پارتيشن تمام شيشه با مجموعه پارتيشن ساز تماس حاصل فرماييد.